Hội Nghị – Khu Du Lịch Mỹ Trà

Hội Nghị tại Khu du lịch Mỹ Trà

HỘI TRƯỜNG SẢNH A

+ Sức chứa : 450 khách.
+ Diện tích : 15,5m x 20m.
+ Số bàn tối đa : 40 – 55 bàn tròn.

HỘI TRƯỜNG SẢNH B

+ Sức chứa : 250 khách.
+ Diện tích : 12m x 18m.
+ Số bàn tối đa : 24 bàn tròn.

HỘI TRƯỜNG BÔNG SEN 1

+ Sức chứa : 500 khách.
+ Diện tích : 16m x 31m.
+ Số bàn tối đa : 50-54 bàn tròn.

HỘI TRƯỜNG BÔNG SEN 2

+ Sức chứa : 400 khách.
+ Diện tích : 11m x 31m.
+ Số bàn tối đa : 34 bàn tròn.

HỘI TRƯỜNG P 1+2

+ Sức chứa : 30 khách.
+ Diện tích : 5,5m x 10m.
+ Số bàn tối đa : 4 bàn tròn.

HỘI TRƯỜNG VIP ( SÂN VƯỜN )

+ Sức chứa : 60 khách.
+ Diện tích : 4,8m x 15m.
+ Số bàn tối đa : 7 bàn tròn.

Bao gồm

– Âm thanh, ánh sáng
-Máy lạnh, bình nước nóng lạnh
-Bàn họp tiêu chuẩn – bục phát biểu
-Máy chiếu , Màn chiếu

Dịch vụ hỗ trợ

Phông chữ:
– Hội trường ( tùy theo nội dung).
– In hiflex vuông( không có khung sắt/có khung sắt)

Teabreak

– 1 suất: bánh ngọt + thức uống.
– 1 suất: bánh ngọt, bánh mặn( trái cây) + thức uống.
– 1 suất: bánh ngọt, bánh mặn +  trái cây + thức uống.
– Nước suối AQUA/ LAVIE( 330ml): 5.000đ/ 1 chai.